+17.10.2019 Spv senior 217.10.2019 17.10.2019

+06.05.2019 Nygård Sentrum Borettslag 06.05.2019 06.05.2019

+06.05.2019 Hovedlaget 06.05.2019 06.05.2019