+11.05.19 Anne Britt Bakken 11.05.2019 11.05.2019

+17.10.2019 Spv senior 217.10.2019 17.10.2019