+24.10 Bingo 24..10.2018 24.10.2018

+14.09.2018 Bjørn H.Jensen 14.09.2018 14.09.2018

+06.11.2018 Fotballavslutning 06.111.2018 06.11.2018