+25.10.2019 Marit Størksen 25.10.2019 25.0610.2019

+25.10.2019 Marit Størksen 25.10.2019 25.10.2019

+15.08.2020 Laksevåg musikkforening 15..08.2020 15.08.2020

+14.08.2020 Janne Reisæter 14.08.2020 Janne Reisæter 14.08.2020