+27.10.2018 Martin Hansen 27.10.2018 27.10.2018

+06.11.2018 Fotballavslutning 06.111.2018 06.11.2018