+28.04.2019 Erle Krøger 28.04.2019 28.04.2019

+17.10.2019 Spv senior 217.10.2019 17.10.2019

+28.04.2019 Håndballstyret 28.04.2019 28.04.2019