+28..06.2019 Åse Marie Hus/Thomas J.Ulland 28.06.2019 28.06.2019

+28.06.2019 Åse Marie Hus 28.06.2019 28.06.2019

+17.10.2019 Spv senior 217.10.2019 17.10.2019

+25.09.2019 025.09.2019 25.09.2019

+15.08.2020 Laksevåg musikkforening 15..08.2020 15.08.2020

+14.08.2020 Janne Reisæter 14.08.2020 Janne Reisæter 14.08.2020