+17.10.2019 Spv senior 217.10.2019 17.10.2019

+28.09.2019 Sjømansklubbens venner 28.09.2019 28.09.2019

+15.08.2020 Laksevåg musikkforening 15..08.2020 15.08.2020

+28.09.2019 Sjømannsklubbens Venner 28.09.2019 28.09.2019

+14.08.2020 Janne Reisæter 14.08.2020 Janne Reisæter 14.08.2020