+17.10.2019 Spv senior 217.10.2019 17.10.2019

+29.09.2019Sjømannsklubbens venner 29.09.2019 29.09.2019

+15.08.2020 Laksevåg musikkforening 15..08.2020 15.08.2020