Lyngbø SK

Aldersbestemt håndball

Lag

Trener

Telefonnr

E-mailadresse

​J 6-7 ​Tord Blom


Espen J. Seberg

​905 70 533

459 62 051
btord@hotmail.com

espenbergen@hotmail.com

G 5-6

J 8

J 9

John Arve Sandvik

Jan Stødle

Arild Moe

930 03 609

920 23 388

916 39 233

johsandv@broadpark.no

stdl3434@gmail.com

moe.arild@gmail.com

J 10

Vilde H. Ringstad

Merethe Dåvøy

909 89 723

959 74 006

vildehr@gmail.com

merethe.davoy@gmail.com

J 12-13

Hilde Nilsen

Jannecke Plugge Slettstøl

400 89 477

990 18 617

x

jannecke@bergen-chamber.no

J 15-16

Kristoffer Madsen

473 76 624

kristoffermadsen2@gmail.com


Meny