Årsmøtet 2014: Juniorpokal, hederstegn og æresmedlemskap

På årsmøtet torsdag 20.02.14 var det utdeling av juniorpokal for 2013 og hedertegn i alle tre valører. Dessuten fikk Lyngbø sitt åttende æresmedlem.

Juniorpokal for 2013 ble tildelt Henning Liseth Langedal (fotballgruppen):

Følgende ti verdige mottok hederstegn i bronse (merke m/agraff), alfabetisk rekkefølge:

Cecilie Belsnes, Edle Damm, Leif Erichsen, Tone Kildedal, Ivar Konrad Lunde, Kristoffer Madsen, Ann-Kristin Markussen, Karl Rune Markussen, Tommy Martinussen, John Eirik Tetlie.

Det var to mottakere av hederstegn i sølv (merke m/agraff og bånd):

Trond Pettersen og Hilde Toft Ramm.

Endelig var det tre verdige mottakere av hederstegn i gull (merke m/agraff, bånd og diplom):

Geir Kvamme, Stig Gisle Lunde og Trond Madsen.

Hederstegnkomiteen hadde til slutt en liten overraskelse på lur. Æresmedlemskap ble tildelt Gunnar E. Christensen, klubbens leder siden 2003.

Bildet viser et knippe hederstegnmottakere, fra v.: Trond Pettersen, Leif Erichsen, Trond Madsen, Stig Gisle Lunde, Gunnar E. Christensen, Geir Kvamme, Hilde Toft Ramm og Ann-Kristin Markussen.