Årsmøtet 2017 valgte ny leder i klubben

Årsmøtet valgte Øyvind Ramm til ny leder i klubben. Øyvind etterfølger Gunnar E. Christensen. Frode Nilsen overtok samtidig vervet som nestleder. Årsmøtet besluttet ellers (for tredje år på rad) å beholde medlemskontingenten uforandret for 2017. Det var videre utdeling av pokaler og hederstegn. Juniorpokal ble for 2016 tildelt Lene Therese Backus Erichsen og Thorstein Pletten Olsnes (bildet).

​Årsmøtet i klubben fant sted torsdag 23. februar 2017. I tillegg til valg av leder og nestleder ble Ann-Kristin Markussen gjenvalgt som kasserer og Gunnar E. Christensen ble valgt til styremedlem. For øvrig ble Stig Gisle Lunde gjenvalgt som leder av fotballgruppen.