Bergen kommune viderefører koronatiltak

OPPDATERT 24.11.20: Bergen kommune har valgt å videreføre ekstra tiltak for å begrense smitte, noe som betyr at treningssentrene i kommune må holde fortsatt stengt. Styret ønsker å presisere at dette gjelder også treningsrommet i vårt klubbhus. Det er derfor ikke tillatt med noe form for aktivitet i treningsrommet eller garderober frem til kommunen åpner opp igjen.

De siste ukene har smitten økt betraktelig og det har ført Norge inn i en lignende tid som vi var i i mars. Derfor er det utrolig viktig at vi alle nå bidrar til å snu denne trenden for å hindre smitte. Idrett er veldig viktig for utøvernes fysiske og mentale helse og den ivaretar mange sine sosiale behov. Fotball- og håndballaktiviteten i seg selv, da og i faste grupper som praktisert tidligere, er det veldig lav smitterisiko. Derfor gleder det et sportshjerte at myndighetene i vår fotballkrets og håndballregion fortsetter å tillate trening i regi av klubb for barn og ungdom under 20 år.

All kampaktivitet i fotball stanses og fotballsesongen er dessverre avlyst pr. 5.11.20. Det blir hverken sone- eller kretslagsaktivitet i november og desember. Det samme gjelder fysiske kurs, samlinger og møteplasser – som blir avlyst ut året. Trening for utøvere født i 1999 og tidligere er forbudt. Det er viktig å presisere at det kun er lagstreninger i klubbregi som har lov til å opprettholde aktiviteten. Alt annet er avlyst, herunder tiltak for utøvere på tvers av lag og klubber.

Torsdag 5.11.20 vedtok Norges Håndballforbund å fryse all kampaktivitet for breddehåndballen fra 6.11.20 til og med 10.11.20. Dette vedtaket ble gjort for å få mer oversikt over situasjon i påvente av hva de ulike kommunene ville komme med av lokale restriksjoner. I dag, fredag 6.11.20, kom Bergen kommune med ytterligere tiltak. Ingen kampaktivitet fram til og med 23.11.20. Alle kamper settes uten dato. NHF Region Vest vil komme tilbake til mer informasjon om hvordan kampene skal settes opp på nytt.

Lyngbø SK opprettholder lagsaktivitet inntil videre for barn og unge under 20 år. Breddeidrett for voksne over 20 år blir forbudt. Det betyr at lag i «divisjoner» ikke kan trene. Kamper, turneringer og cuper er ikke tillatt for barn og unge samt breddeidretten over 20 år. Med bakgrunn i kommunens nye tiltak for å stoppe smitte, har Lyngbø SK besluttet at treningsrommet i klubbhuset holder stengt fra i dag av og inntil videre. Det oppfordres til at garderober benyttes minst mulig. Det viktigste vi alle kan gjøre nå er å være med på dugnaden og vise ansvarlighet ved å gjøre følgende:

  1. Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon. Bestill smittetest om du mistenker koronavirus.
  2. Ha rene hender, unngå å ta deg til ansiktet. 
  3. Hold minst 1 meters avstand til andre enn dem du lever med til vanlig.
  4. Vær mest mulig hjemme og begrens sosial kontakt med andre mennesker.