Bli bøssebærer du også!

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige. Hvert år jobber 7 000 fantastiske frivillige landet over med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober. Vil du være en av disse? Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 24. oktober.

Lyngbø Sportsklubb oppfordrer alle medlemmer til å bli bøssebærer dersom en har anledning. Klikk deg inn på blimed.no for å lese mer og/eller registrer deg. Det er enkelt, givende og kjekt å gi en god innsats for et viktig tema! På denne siden finner du spørsmål og svar om å være bøssebærer.

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner, menigheter, skoler og barnehager. Givere kan gi sitt bidrag via Vipps, telefon, overføring til konto, faktura og kort.