Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del spørsmål vi ofte får.
 • Årsmøte (øverste instans).
 • Styret (daglig drift).

Sport Norge Fyllingsdalen er utstyrsleverandør for fotballgruppen og de bruker Macron. For detaljert informasjon, se fotballens kolleksjon her.

Torshov Sport i sentrum leverer utstyr på vegne av håndballgruppen som bruker Umbro. For mer detaljert informasjon, se håndballens kolleksjon her.

Husk å oppgi at du er medlem av Lyngbø SK for egne klubbpriser- og rabatter.

Lyngbø SK har for tiden en kontingenter som består av medlemsavgift og treningsavgift. Du kan lese mer om det her.

Klubben følger årsbudsjett som blir vedtatt på årsmøtet. Hovedpunkter for utgifter er som følger:

 • Startkontingenter (påmelding serie)
 • Påmeldingsavgifter (cuper og miniturneringer)
 • Honorar til trenere, dommere og veiledere
 • Flytting av kamper
 • Diverse bøter (trekking av lag etc.)
 • Regions-/kretskontingent
 • Forbundskontingent
 • Gebyr ved spiller- og dommeroverganger
 • Innkjøp av utstyr (limbånd, isposer, kjegler etc.)
 • Drakter og annen bekledning
 •