Retningslinjer for arrangement i Laksevåghallen

Det er viktig å påpeke at disse retningslinjene er et tillegg til både veileder for kamper og arrangement + protokoll for barne- og ungdomshåndballen og ikke et alternativ. Alle disse tre dokumentene komplementerer hverandre og utgjør gjeldende retningslinjer.


Først og fremst gjelder «den gylne treenigheten» alle personer involvert i arrangement i Laksevåghallen; spillere, trenere, lagledere, arrangører, tilskuere o.l..


1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.


Husk at alle skal følge 2-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og kampaktivitet.