Årsmøtet 2016 er gjennomført

Årsmøtet i klubben fant sted onsdag 24. februar 2016. Årsmøtet besluttet for andre år på rad å beholde medlemskontingenten uforandret for 2016. Årsmøtet vedtok også revidert/oppdatert Lov for Lyngbø SK. Det var tradisjonell utdeling av pokaler og hederstegn. Stein-Ove Kurseth (bildet, t.v.) ble klubbens tiende æresmedlem og Svein Grasmo mottok hederstegn i gull. Juniorpokal ble tildelt Tommie Langedal Pettersen. Linda Sandtorv tok gjenvalg som leder av håndballgruppen de to neste årene.

​​Årsmøtet foretok valg til så vel hovedstyret som de to gruppestyrene. Klubbens leder Gunnar E. Christensen var ikke på valg. Øyvind Ramm ble valgt til nestleder for to år, mens Svein Grasmo tok over vervet som sekretær. Videre ble Linda Sandtorv gjenvalgt som leder i håndballgruppen. Leder i fotballgruppen, Stig Gisle Lunde, var ikke på valg.