Innmeldte saker

Innmeldte forslag til årsmøte

Sak 1 fra Fredrik Larsen og Alexander Larsen

Vi ønsker at årsmøtet tar stilling til om Lyngbø skal opprette e-sportslag.

· Vi tror at dette vil bidra til enda mer bredde, i forhold til ungdom i nærmiljøet . Vi tenker at 3. etasje i klubbhuset er et godt utgangspunkt

· Vi forstår at det vil bidra til noe økte kostnader (Skjermer, økt internetthastighet etc.) men tror samtidig at kostnaden er liten i forhold til oppsiden tilbudet vil gi for barn og ungdom.

Vi ber derfor årsmøtet om å ta stilling til å gi hovedstyret mandat til å se på muligheten til å starte Lyngbø SK E-sport gruppe.

Sak 2

Valkomiteen anbefaler at et sportslig utvalg opprettes, hvor det samarbeides på tvers av fotball og håndball gruppen, med følgende utgangspunkt:

Utvalget har ansvar for sportsplan, rekruttering, treningstider og trenerveiledning

Ledes av en representant fra hovedstyret

Styremedlem fra fotball- og håndball er med i utvalget

Hovedtrener fra alle seniorlagene (Fotball og håndball) er med i utvalget

Om årsmøte stiller seg bak forslaget tar hovedstyret ansvar for at utvalget opprettes inne 30 mars