Fotballstyret 2022-2023

Leder, Stig Gisle Lunde, 920 36 037, stiggislelunde@hotmail.com

Nestleder/kasserer, Ann-Kristin Markussen, 922 69 614, annkrw@online.no

Sekretær, Mari-Janne Remme, 971 87 374, mjanne.remme@hotmail.com

Leder barnegruppen, Kent Bjarte Træen, 416 64 723, kbtraeen@online.no

Jenteansvarlig, Celine James Eriksen