Kontingent

Lyngbø SK ønsker å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet hos barn, ungdom, voksne og senior. Gode fasiliteter på anlegg, i tillegg til dyktige ledere og trenere, er en forutsetning for rekruttering av flere barn til idretten. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på anlegg er høye, og vi ønsker oss flere medlemmer, både aktive og støtte-medlemmer, for å opprettholde og utvikle vårt aktivitetstilbud ytterligere til det beste for barn, ungdom, voksne og senior på Laksevåg.

Alle som driver med organisert aktivitet i Lyngbø Sportsklubb må være medlem av klubben og betale medlemskontingent som består av en medlemsavgift og en treningsavgift. Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget og får ta del i idrettslagets aktiviteter. Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av et idrettslag er dekket av Gjensidiges barneidrettsforsikring. Du kan lese mer om forsikring i idretten her. Fra den dagen barnet fyller 13 år (fotball)/f.o.m. det kalenderåret de fyller 13 år (håndball) og eldre må det løses lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Lyngbø Sportsklubb er følgende:

Treningsavgift

Treningsavgift til fotballgruppen er inntil kr 500. Håndballgruppen har ingen treningsavgift.

Medlemmer som spiller både fotball og håndball betaler bare én medlemsavgift til klubben, men må betale treningsavgift til fotballgruppen, dvs inntil kr 500 i treningsavgift. Treningsavgiften erstatter det tradisjonelle loddsalget og andre tilsvarende økonomiske forpliktelser. Dette betyr at alle økonomiske forpliktelser nå er dekket av medlemskontingenten.

Hva bruker dere kontingenten til?

Klubben følger årsbudsjett som blir vedtatt på årsmøtet. Dette er hovedpunktene for utgifter:

  • Startkontingenter (påmelding serie)
  • Påmeldingsavgifter (cuper og miniturneringer)
  • Honorar til trenere, dommere og veiledere
  • Flytting av kamper
  • Diverse bøter (trekking av lag etc.)
  • Regions-/kretskontingent
  • Forbundskontingent
  • Gebyr ved spiller- og dommeroverganger
  • Innkjøp av utstyr (limbånd, isposer, kjegler etc.)
  • Drakter og annen bekledning