Kontingent

Alle som driver med organisert aktivitet i Lyngbø Sportsklubb må være medlem av klubben og betale medlemskontingent som består av en medlemsavgift og en treningsavgift. Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget og får ta del i idrettslagets aktiviteter. Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av et idrettslag er dekket av Gjensidiges barneidrettsforsikring. Du kan lese mer om forsikring i idretten her. Fra den dagen barnet fyller 13 år (fotball)/f.o.m. det kalenderåret de fyller 13 år (håndball) og eldre må det løses lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Lyngbø Sportsklubb er følgende:

Jenter/gutter f.o.m. 6 år t.o.m. 10 år: kr 1100

Jenter/gutter f.o.m. 11 år t.o.m. 14 år: kr 1800

Jenter/gutter f.o.m. 15 år: kr 2200

Familie (uansett alder og antall): maksimalt kr 4400

Støttemedlemmer: kr 300

Treningsavgift

Treningsavgift til fotballgruppen er inntil kr 500. Håndballgruppen har ingen treningsavgift.

Medlemmer som spiller både fotball og håndball betaler bare én medlemsavgift til klubben, men må betale treningsavgift til fotballgruppen, dvs inntil kr 500 i treningsavgift. Treningsavgiften erstatter det tradisjonelle loddsalget og andre tilsvarende økonomiske forpliktelser. Dette betyr at alle økonomiske forpliktelser nå er dekket av medlemskontingenten.