Utleielokaler

Klubbhuset til Lyngbø Sportsklubb ble innviet våren 2002 i forbindelse med klubbens 70-årsjubileum og er en viktig del av Lyngbø idrettspark. Klubbhuset har garderober og treningsstudio i underetasjen, selskapslokaler og klubblokaler i 1. etasje, samt klubbkontorer og miljørom i 2. etasje.

Selskapslokalene i klubbhuset kan organisere arrangementer for inntil 120 personer. Småsalen passer for inntil 40 personer, hovedsalen inntil 80 personer og hele lokalet inntil 120 personer.

NB! Selskapslokalene leies ikke ut til fødselsdager eller lignende der jubilanten er under 30 år, og normalt heller ikke til andre typer arrangementer der leietager er under 30 år. For bestilling av klubbdelen til interne klubbarrangementer (møter, lagsfester o.l.), vennligst velg «Internt» i nedtrekksmenyen.

Spørsmål om utlån og bruk av klubbhuset kan rettes til utleieansvarlig Turid Remme på e-post turid_remme@hotmail.com eller telefon/sms 979 61 345.

Adressen til klubbhuset er:
GRAVDALSVEIEN 9, 5165 LAKSEVÅG

Utleiepriser pr. 01.01.2022

Tid Småsalen (klubbdelen) Hovedsalen inkl. kjøkken Hele lokalet inkl. kjøkken
Mandag-torsdag dagtid til kl. 16.00 kr 1500 kr 2000 kr 3500
Mandag-torsdag ettermiddag/kveld til kl. 22.00 kr 1500 kr 3000 kr 3000
Mandag-torsdag kveld/natt til kl. 03.00 kr 2500 kr 4000 kr 6000
Fredag/lørdag kr 4500 kr 7000 kr 8500
Søndag kr 3000 kr 4000 kr 6000
Reservasjon av lokaler kveld/dag før/etter leie kr 1500 kr 2500 kr 2500
Småsalen (klubbdelen)
Laster kalender...
- Tilgjengelig
 
- Opptatt
 
- Avventer godkjenning

Velg type arrangement*:

Lag/forening:

Fornavn*:

Etternavn*:

E-post*:

Telefonnummer:

Evt. kommentarer:

Hovedsalen
Laster kalender...
- Tilgjengelig
 
- Opptatt
 
- Avventer godkjenning

Velg type arrangement*:

Lag/forening:

Fornavn*:

Etternavn*:

E-post*:

Telefonnummer:

Evt. kommentarer: