INNKALLING
TIL ÅRSMØTE

DAGER
TIMER
MINUTTER
SEKUNDER

Årsmøtet er klubbens øverste instans

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lyngbø Sportsklubb for 2022. Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 klokken 18:30 i Lyngbø sitt klubbhus (Gravdalsveien 9, 5165 Laksevåg).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes Hovedstyret senest 6. mars 2022 til lyngbo@lyngbo.no. Det er ønskelig at denne malen benyttes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på lyngbo.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lyngbø Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022 og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lyngbø Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møte-, tale- og forslagsrett. Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer, både store og små, til å delta på årsmøtet. Her vil det være mulighet for å fremme sine syn på hvor veien videre for klubben skal gå.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Lyngbø Sportsklubb kontaktes på lyngbo@lyngbo.noVelkommen til årsmøte!