INNKALLING TIL
ÅRSMØTE

DAGER
TIMER
MINUTTER
SEKUNDER

Årsmøtet er klubbens øverste instans

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lyngbø Sportsklubb for 2020. Årsmøtet avholdes onsdag 19. mai 2021 klokken 18:30 i Lyngbø klubbhus (Gravdalsveien 9, 5165 Laksevåg).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes Hovedstyret senest 2. mai til lyngbo@lyngbo.noFullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lyngbø Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lyngbø Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møte-, tale- og forslagsrett. Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer, både store og små, til å delta på årsmøtet. Her vil det være mulighet for å fremme sine syn på hvor veien videre for klubben skal gå.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Lyngbø Sportsklubb kontaktes på lyngbo@lyngbo.noVelkommen til årsmøte!