Årsrapport håndballgruppen 2022

For håndballen så har 2022 vært det året hvor vi endelig har kunnet komme tilbake til en normalisert hverdag.

Vi har hatt mye gøy aktivitet i Laksevåghallen gjennom året. Ved utgangen av 2022 har håndballgruppen 145 medlemmer og 24 lag påmeldt i serien for sesongen 2022/2023. Enkelte lag utgjør en spillergruppe og vi har til sammen 11 spillergrupper som ukentlig trener i Laksevåghallen og gymsalen på Holen skole.

Seriespill for inneværende sesong 2022/2023 foregår fra september 2022 til 16.04.2023.

Økonomi

Håndballgruppen har et lite positivt resultat for 2022. Styret har god oversikt over økonomien og grunnlag for å fortsette aktiviteten fremover. Vi er tilbake til en ordinær kontingent for medlemmene våre, i tillegg til at flere publikummer under arrangementene også bidrar positivt.

Lag

Vi har i sesongen 2022/2023 ett seniorlag på damesiden.

På jentesiden har vi tilbud i årsklassene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, og 13 år, mens vi på guttesiden har tilbud i årsklassene 6, 7, 8, 11, 12 og 14 år.

Dommere

Håndballsesongen 2022/2023 har vi 1 dommer med Dommer 2-utdanning.

NHF Region Vest har et krav om at antall dommere skal stå i stil med antall påmeldte lag. Her oppfyller vi ikke kravene og vi jobber med å løse denne floken.

Trenere

I år som i fjor har vi en flott, variert og engasjert trenergruppe i klubben. De fleste trenere har blitt med videre fra fjorårets sesong og vi har fått noen nye tilskudd. Oversikt over lag og trenere kan sees på vår hjemmeside http://www.lyngbo.no.

Det er ikke avholdt trenerkurs i 2022.

Arrangement

I løpet av 2022 har vi hatt totalt 20 arrangement eller enkeltstående kamper i Laksevåghallen. Vi har kunnet arrangere disse uten restriksjoner på antall publikummere samt at vi har hatt kafédrift.

Styret ønsker i enda større grad å gi håndballspillerne mulighet til å trene i helgene, samt at vi vil skape et enda sterkere samhold blant de ulike lagene. Dette førte til at vi den 17.12 åpnet opp hallen for de lagene som ønsket å trene ekstra, hvor styret sørget for vafler og saft til spillerne. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, og dette er noe vi kommer til å gjøre minst en gang i kvartalet også i 2023.

Det er også blitt avholdt noen formiddagsbingoer i klubbhuset.

Håndballskole og håndballcup

Første helgen i vinterferien arrangerte håndballstyret cup i Laksevåghallen for gutter og jenter 14. Her deltok 10 lag totalt fra bergensområdet, og vi har fått gode tilbakemeldinger.

Vi avholdt ‘Idrettskole med fokus på håndball’ i uke 31 (august). Den gikk over 3 dager og samlet 41 barn. Takk til sponsorer, hjelpere og trenere som bidro med tid og kompetanse. Vi håper å gjenta enten idrettskole eller håndballskole til sommeren.

Åpen hall

I slutten av 2022 har lag fra både håndball og fotball fått muligheten til å ha kafédriften under Åpen hall. Dette bidrar positivt til lagkassene nå som aktivitetsnivået stiger.

Samlinger i regi av NHF

Vi har ikke hatt utøvere med på kartleggings-samling eller regional landslagssamling i 2022.

Deltakelse på cup’er

Lyngbø var godt representert under Handballfestivalen på Stord i pinsen. Her deltok J12, J13, G11, G12, G13 samt to lag fra J11. Lyngbølagene bodde sammen på skole, og opplevde fine dager sammen (i strålende vær).

Under Åpningscupen i august og september deltok Lyngbø med J12, J13, G11, G12, G13 samt to lag fra J11.

Videre var J11 og G11 deltakende i BHK sin Julecup i desember.

De evig unge G55 deltok også i år i Veteran-NM som denne gang ble arrangert i Bergen.

Styret og administrasjon

Styret i 2022 har bestått av følgende personer:

leder Vilde Hartvedt Ringstad, kasserer Tor Arild Bolstad, dommerkontakt Kristoffer Madsen, styremedlem Reidun Rabben Larsen, styremedlem Ole Lund, styremedlem Yvonne Kvamme Bergum

Det har vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har vi hatt 2 trenermøter og jevnlig kommunikasjon med både trenere, lale. Styremedlemmer har også deltatt deltatt på møter i regi av regionen.

TUSEN TAKK

til alle trenere, foreldre/foresatte og spillere som stiller opp for barn, unge og voksne på Laksevåg. Dere gjør en kjempeinnsats!

Håndballstyret vil takke Hovedstyret for et godt samarbeid i 2022.

Styret takker for tilliten i 2022.

Bergen, 14. januar 2022