Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Denne ordningen er obligatorisk for oss som idrettslag å følge, for å sikre de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Dette for at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.

Styret i idrettslaget skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Styret i Lyngbø SK har oppnevnt Vilde Hartvedt Ringstad til å håndtere ordningen.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i Lyngbø SK. Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må derfor undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet og direkte til den enkelte søker, ikke gjennom den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal deretter lagre følgende opplysninger: hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av den enkelte søker. Lyngbø SK skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. 

Ved spørsmål, kontakt Vilde Hartvedt Ringstad på e-post vildehr@gmail.com eller 909 89 723.