Årsmøte 2018 er nå gjennomført

Årsmøtet valgte Trude Myrvågnes til ny nestleder i klubben. Nye i styret er også Vibeke Eriksen og Turid Remme. Jørn Skotnes og Frode Nilsen (bildet) gikk ut av styret etter mer enn 30 års innsats. Årsmøtet besluttet ellers å øke medlemskontingenten med 10 prosent (noe mindre for de mellom 11 og 14 år), den første kontingentøkning siden 2014. Juniorpokaler for 2017 ble tildelt Andrea Halland og Julie Mikkelsen.