Æresmedlem har gått bort

Det er med sorg at Lyngbø Sportsklubb har mottatt budskapet om at mangeårig æresmedlem i klubben Trygve Sjursen er gått bort. Han var mangeårig leder av hovedstyret og var en viktig bidragsyter ved bygging av klubbhuset og Lyngbø Idrettspark.