Lyngbøspillere har deltatt på Tertnes håndballskole

Denne uken har spillere fra Lyngbø deltatt på Tertnes håndballskole.

I tillegg til håndballøvelser og lek med ball, ønsker Tertnes også å lære barna hva det vil si å være en god og støttende med-/lagspiller. For å oppmuntre litt ekstra til å være positive og støttende både overfor hverandre og overfor instruktørene, ble det delt ut Fair Play-priser.

Fair play-prisen ble delt ut til en deltaker i hver gruppe hver dag, basert på det instruktørene observerte.

Alexandra & Johan Fredrik fra Lyngbø ble tildelt Fair-Play pris og fikk en signert Tertnes drakt.

Som klubb blir vi veldig stolt av dette. Uansett kampresultat, er faktisk Fair Play det aller beste man kan oppnå.

Prisen er vel fortjent, vi er heldige som har slike spillere i Lyngbø. Det viser hva vi ønsker å stå for

Gratulerer Alexandra & Johan Fredrik 😊