Minneord til Robert Banuren

Det var med sorg alle oss i og rundt Lyngbø Sportsklubb mottok budskapet om at Robben var gått bort. Det gjør noe med oss når en sånn markant og betydningsfull skikkelse i klubbens historie ikke lenger er blant oss.
Robben har på ulike vis skrevet seg inn i klubbens historie. Han var aktiv som utøver innen fotball og bandy, men det er først og fremst gjennom sin enorme innsats for klubben han vil bli husket. Allerede da Robben kom tilbake fra militæret på slutten av 50-tallet, engasjerte han seg i Lyngbø. Klubben lå litt nede for telling, og han engasjert seg for å få opp aktiviteten i klubben. I 1959 kom han inn i styret som 23-åring, og i 1961 ble han valgt til leder for klubben. Han satt i klubbens styrer i mer enn 30 år, og var klubbens leder i til sammen 20 år, i 3 ulike perioder på 60-, 70-, og 80-tallet. Robben var ideskaperen og pådriveren som hadde ideene og de store visjonene for hvordan klubben skulle utvikles og drives. Han var alltid lengst fremme i skoene, og kom stadig til styret med nye ideer. Ikke bare var det ideer, men han hadde også kladdet ferdig løsningen på et ark for å vise hvordan det skulle gjennomføres. Noen vil nok hevde at han tidvis var for langt fremme i skoene, og at klubben hverken var moden for eller hadde økonomi til å gjennomføre alle ideene han kom med. Robben likte dårlig når han ikke fikk det som han hadde tenkt, men han hadde et ukuelig pågangsmot, og han hadde ikke minst en drøm om at Lyngbø en gang skulle få seg et eget klubbhus og et topp idrettsanlegg. Det å være herre i eget hus, å ha et sted der medlemmene og nærmiljøet kunne samles, det var det som var viktig for han. Det manglet ikke på tegninger og drømmer for Lyngbø Parken. Der skulle det være klubbhus, fotballbaner, tribune og idrettshall. Bortsett fra drømmen om en egen idrettshall er nær sagt samtlige av Robben sine ideer og planer blitt oppfylt. Men uten Robbens utrettelige og målrettede arbeid, hadde ikke klubben hatt en så flott idrettspark som vi har i dag.
Selv om han på ingen måte var alene om å drive frem klubben, var han helt avgjørende for klubbens utvikling. Det er ikke uten grunn at han allerede i 1982 – i forbindelse med klubbens 50-års jubileum – ble hedret med æresmedlemskap. For øvrig samtidig med en annen Lyngbø-legende, Håkon Hansen. Disse to utgjorde et radarpar som evnet å tenke stort og visjonært. De hadde ulike, men komplementære egenskaper – og gjennom 1980-, 90- og 2000-tallet var det først og fremst de som la grunnlaget for at Lyngbø Sportsklubb er det vitale og flotte idrettslaget det er i dag. Som Robben selv sa det, han stod for arbeidet, og Håkon var finansmannen.
Det beste eksempelet er byggingen av klubbhuset. Store planer var utviklet tidlig på 1990-tallet. Så store at alle var fullstendig klar over at dette vanskelig kunne realiseres uten betydelig bistand og medvirkning fra kommunen. Klubben hadde derfor et avklaringsmøte med idrettsdirektøren og var særdeles optimistiske på klubbens vegne. Kommunen var som ventet positive, men hadde dessverre ikke mulighet for å bidra med noen penger. Umiddelbart etter møtet, og etter at Robben hadde fått blåst ut sin frustrasjon, var konklusjonen klar «Dette må vi bare sette i gang med for egen maskin – og det skal gå bra!!!». Og sånn ble det, med første spadestikk i 1996. Robben stod for planleggingen og organiserte arbeidet, mens Håkon holdt styr på finansene. Gjennom byggingen av klubbhuset og banene dokumenterte Robben at medlemmer og frivillige jobbet over 20.000 dugnadstimer for å få alt ferdig. En betydelig andel av de timene var det han selv som stod for. Frivillighet og dugnad var en del av DNA’et til Robben, og han var opptatt av at alle kunne og burde bidra med noe.
Robben var selvfølgelig hovedarkitekten bak byggingen av banene også. Som vanlig hadde Robben lagt listen høyt, og tenkt utenfor boksen. Han ville ha baner med undervarme, sånn at de kunne brukes hele året. Ved å legge spillvannet fra Blikkvalseverket i rør under banene, ville det gi gratis varme slik at banene holdt seg snø og is fri gjennom vinteren. Det ble også lagt til rette for å bruke den samme varmen til oppvarming av klubbhuset og garderobene, noe som rett og slett er imponerende og ganske unikt. Robben kalte inn, og det ble lagt ned over 40.000 meter med rør i banene og i klubbhuset på dugnad. Akkurat dette med evnen til å få med seg folk på dugnad, var noe også Trond Mohn merket seg. Mye av hans velvilje og tillit til Lyngbø Sportsklubb baserte seg på det nære eierskapet klubben hele tiden hadde til prosjektet, og ikke minst den dugnadsånden som generelt sett rådet i klubben. Noe som også var mye av grunnen til den generøse gaven fra Trond Mohn, som var helt avgjørende for at disse planene lot seg gjennomføre.
Etter at klubbhuset og banene stod ferdig, var Robben først og fremst anleggsansvarlig i klubben. Han gikk rett fra jobb og ned for å jobbe dugnad på klubbhuset, og når han ble pensjonist var han i klubbhuset hver morgen kl 06. Der fikset han og ordnet med alt mulig. Han var heller ikke redd for å fortelle ungdommene hvordan de skulle oppføre seg i og rundt klubbhuset. Er nok mang en lokal helt som har fått passet sitt påskrevet der.
Han møtte også i hovedstyret for å fortelle om status på prosjektene han holdt på med, og han var nærmere 80 år før han mente at nok var nok.
I 2007 mottok Robben Bergen Kommunes hederspris av byrådet for kultur, næring og idrett, for sitt enorme arbeid for Lyngbø Sportsklubb. Der ble det også fremhevet at han fremfor noen var mannen bak Lyngbø Idrettspark på Laksevåg.
Robben kjennetegnes ved sin enorme og uegennyttige innsats for Lyngbø og nærmiljøet. Han var opptatt av at klubbhuset og Lyngbø Parken skulle være et samlingssted for jenter og gutter i alle aldre. Et samlingspunkt som knyttet nærmiljøet sammen, og som skulle stå seg lenge etter hans tid.
Robben har satt dype og synlige spor etter seg i Lyngbø Sportsklubb. Vi er evig takknemlig for alt han har betydd for klubben og nærmiljøet. Ved hans bortgang har mange Lyngbø gutter og Lyngbø jenter mistet en god venn. Våre tanker går likevel først og fremst til Vibeke og den nærmeste familien.
Vi lyser fred over Robbens minne.

For Lyngbø Sportsklubb Øyvind Ramm Styreleder