Lyngbø SK Seniorgruppe herrer søker trenere

Lyngbø SK seniorgruppe for herrer har et A-lag i 4. divisjon og et JR-lag i 1. divisjon. Neste sesong vil seniorgruppen bestå av ca. 50 spillere som skal bemanne ett A-lag og to JR-lag. De to ledige trenerposisjonene det søkes trenere til, skal ha hovedansvar for de to JR-lagene.

Gruppen skal ledes av et trenerteam på fem hovedtrenere med et solid støtteapparat rundt seg. Hovedtrenerne med ansvar for A-laget og trenerteamet har lang og solid fotballfaglig utdanning og erfaring, med gode relasjoner til krets og forbund.

Lyngbø SK har siden 2012 jobbet systematisk med å bygge en sunn fotballkultur med en tydelig fotballfilosofi i hele klubben. Dette arbeidet har vært svært vellykket for topp og bredde i klubben, både i kvinne- og herregruppen. Resultatene blir bedre, samtidig som det utvikles flere spillere med gode holdninger og ferdigheter, og trenere med etterspurt kompetanse og erfaring.

Kandidatene til de to ledige trenerposisjonene må ha et ønske om å videreutvikle seg som trenere i et fotballfaglig sterkt trenerteam, og sammen med en ung og spennende spillergruppe. Det er ønskelig med tidligere spiller- og trenererfaring og påbegynt trenerutdannelse, men dette er ingen forutsetning. Det forventes en tilstedeværelse fire ganger i uken fra januar til november, med unntak av sommerferien.

Engasjementene godtgjøres. Interessenter bes kontakte sportslig leder Sture Distad på telefon 952 84 031 snarest.