Viktig informasjon om kontingenten

Årsmøtet besluttet å halvere medlemsavgiften for 2021. Treningsavgiften på 500 kr til fotballgruppen er ikke redusert i år. Håndballgruppen har ingen treningsavgift.

Det er viktig å presisere at halveringen kun gjelder i 2021, da man har valgt å se 2020 og 2021 under ett.