Nyttårshilsen fra hovedstyret

2021 har vært nok et utfordrende år for frivilligheten. Heldigvis har det vært mulig for oss å gjennomføre deler av håndball- og fotballsesongen. På vei inn i det nye året, håper vi at 2022 vil bringe oss enda nærmere et normalår. Vi ønsker å takke alle dere som hver uke står på for å skape et best mulig treningstilbud for medlemmene våre. Med alle de endringene som har vært på kort varsel, så har ikke det vært en enkel oppgave. Takk til alle frivillige som bruker mye av fritiden sin på å drifte klubben og klubbhuset, og til alle de som hjelper oss med stort og smått. Takk også til våre sponsorer og samarbeidspartnere, som er viktige bidragsytere for å opprettholde et godt tilbud til barn og unge i klubben vår.

I 2022 fyller Lyngbø Sportsklubb 90 år. I disse tider er det ikke lett å forutse hvordan ting vil se ut i mai, men vi håper å kunne markere 90-års dagen med et felles arrangement.

Vi ønsker å takke dere alle for det gamle, og ønske dere et riktig godt nytt år!