Det er med stor sorg Lyngbø Sportsklubb har mottatt melding om at vårt æresmedlem og bauta i klubben gjennom en mannsalder Robert Banuren har gått bort i en alder av 87 år. Han var blant annet hovedarkitekten bak vårt klubbhus og Lyngbøparken.