trondmadsen

Det er med sorg Lyngbø Sportsklubb har mottatt meldingen om at Johan Knudsen har gått bort i en alder av 93 år. Johan har alltid vært opptatt av Lyngbø, og han var klubbens leder i flere år på slutten av 1950-tallet. Han var aktiv i flere idretter, og har blant annet spilt bandy i Lyngbø.  Familien til Johan Knudsen ønsker ikke blomster tilsendt hjem, men om en ønsker å gi noe kan det gies en gave til Lyngbø Sportsklubb og da kan kontonr 5235.05.07078 benyttes. Klubben er svært takknemlig ovenfor familien.

Varsling – ny portal i klubben vår

Lyngbø Sportsklubb er nå tilknyttet NIF sitt varslingssystem “MittVarsel”. Det sikrer både deg som varsler og oss som idrettslag en trygg behandling og ikke minst en sikker oppbevaring av sensitive personopplysninger. I vårt idrettslag har vi nå styremedlemmer som er kurset i administrering og saksbehandling, for å ivareta varsel meldt inn på NIF sin plattform. Å varsleÅ varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i Lyngbø Sportsklubb. Målet med varselet er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen(e) som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig og hindre at det skjer igjen. Hva kan det varsles omVi ønsker at det skal være lav terskel for å si fra om brudd på idrettens lov og regler. Eksempel på temaer personer kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasisme, diskriminerende oppførsel m.m. Hva er ikke et varsel• Misnøye med eller uenighet rundt beslutninger og vedtak som er fattet i tråd med idrettens regelverk.• Saken som meldes inn som ikke er å anse som et brudd på idrettens lover og regelverk.• Kritikkverdige forhold som berører personer eller arenaer som ikke… Les mer »Varsling – ny portal i klubben vår

Støtte til idrettsutstyr

Lyngbø SK har fått tildelt noen midler til inkludering for familier som har behov for støtte til idrettsutstyr.  Det er søkt tilskudd for håndball og fotball (Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering). Send en henvendelse til lyngbo@lyngbo.no dersom du har medlemmer på ditt lag som faller inn under dette behovet.