Lyngbø – et rent idrettslag

Rent Idrettslag er en enkel måte for Lyngbø Sportsklubb å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Les mer om hvorfor rent idrettslag og klubbens antidopingpolicy.

Hvorfor Rent Idrettslag?

Enkelte tror kanskje at det ikke er behov for å drive holdningsarbeid mot doping i Norge fordi dopingmotstanden er så solid og rotfestet. Dessverre er doping en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skal idretten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at idrettslaget er en tydelig verdiformidler for en Ren idrett.

Kunnskap bidrar til holdninger. En av de viktigste begrunnelsene for antidopingarbeid er de mange og alvorlige helsekonsekvensene som følger med dopingbruk. Det er en reell mulighet for at ungdommer også i idretten kan bli tilbudt dopingmidler. Selgere nedtoner farer og framhever de ønskede virkningene for dopingbruk. Kunnskap og holdninger vil være en betydelig motvekt til brukermiljøets rekrutteringsknep og setter unge i stand til å ta gode valg.

Les mer på www.rentidrettslag.no.

Antidopingpolicy for Lyngbø Sportsklubb

1) Verdier og holdninger

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Vi oppfordrer til gjennomføring av Ren Utøver i alle seniorlag, og samtidig oppfordrer vi alle spillere over 15 år til også å ta denne gjennomføringen.


2) Kunnskap

Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

Vi har laget en egen del på hjemmesiden, hvor mye nyttig informasjon blir lagt ut.

Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål med:

  • A-lag Herrer/Damer
  • Alle satsninglag fra 15 år, gutter og jenter


3) Regelverk

I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, osv) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov. I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.


4) Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med samarbeidspartnere som tar antidopingarbeidet på alvor.

Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette.

I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.

I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.

Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom Lyngbø’s hjemmesider .


5) Beredskapsplan

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer. En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.