Ren Utøver i Lyngbø

Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en morsom og moderne måte. Lyngbø SK oppfordrer alle spillere og ledere som er over 15 år, til å gjennomføre denne opplæringen hos oss. Les mer om hvordan.

Ren Utøver

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et verdensledende e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er utviklet i samarbeid med det norske selskapet Transform Learning og ble lansert våren 2009.

Programmet er nå tatt i bruk av en rekke internasjonale særforbund, og også andre antidopingorganisasjoner. I Norge har også programmet blitt godt mottatt blant utøvere og særforbund.

Ren Utøver gir opplæring når det måtte passe og den enkelte kan gjennom handling påvirke skuespillernes valg. Dessuten får du en direkte tilbakemelding på valgene.

Programmet er bygget opp omkring ni utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Totalt tar det omtrent én time å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang. Programmet er et flott utgangspunkt for antidopingundervisning i for eksempel idrettslag eller på skoler.

Når du har fullført alle temaene, vil dette kunne bli registrert og du vil motta et kursbevis på e-post.

Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang!