Årsmøtet 2015 er avviklet

Årsmøtet i klubben ble gjennomført torsdag 19. februar 2015. Årsmøtet besluttet blant annet å beholde medlemskontingenten uforandret for 2015. Det var også utdeling av hederstegn. Trygve Sjursen (bildet) ble klubbens niende æresmedlem og to ildsjeler – Johan Fredrik Larsen og Espen Halland – mottok hedertegn i gull. Gunnar E. Christensen ble gjenvalgt som klubbens leder for to nye år. Stig Gisle Lunde ble gjenvalgt som leder av fotballgruppen de to neste årene.

Årsmøtet foretok valg til så vel hovedstyret som de to gruppestyrene. Gunnar E. Christensen ble gjenvalgt som klubbens leder for to nye år. Ann-Kristin Markussen ble valgt til kasserer i hovedlaget, mens Frode Nilsen ble valgt inn som styremedlem. Øyvind Ramm ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år. Videre ble Stig Gisle Lunde gjenvalgt som leder i fotballgruppen. Leder i håndballgruppen, Linda Sandtorv, var ikke på valg.