NNPF Hordaland – ny samarbeidspartner for Lyngbø SK

NNPF Hordaland er en betydelig bidragsyter i kampen mot å forebygge narkotika, rus og kriminalitet, og det er med stolthet at vi kan fortelle at denne organisasjonen nå har inngått samarbeidsavtale med Lyngbø Sportsklubb.

Hovedområdet for avtalen er organisasjonens Bry deg-arbeid. Det er NNPF Hordaland sitt rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør de gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner som har kontakt med barn og unge, i tillegg til forebygging blant russ og i idretten.

Som en del av avtalen skal Bry deg-logoen være på alle klubbens nye drakter nederst på ryggen. Vi håper at alle ser frem til å spille med Bry deg-logoen på drakten!

Vi er veldig fornøyd med å ha inngått et samarbeid med en så flott organisasjon som Bry deg. Lyngbø Sportsklubb har et viktig samfunnsansvar gjennom det å tilby et trygt og godt idrettsmiljø for barn og unge på Laksevåg. En del av vårt arbeid handler også om å forebygge, og her vil Bry deg bidra med sin kompetanse gjennom informasjon til våre medlemmer, tillitsvalgte, og foreldre. Det å få mer kunnskap om hva som foregår i vårt nærområde, vil være positivt både for klubben, våre medlemmer, og for foresatte. Vi vil også bruke Bry deg sin kompetanse i klubbens antidoping arbeid, sier Øyvind Ramm, leder av Lyngbø SK.

Om samarbeidet med Lyngbø SK forteller Øystein Samsonsen, klubbens kontaktperson fra NNPF Hordaland:

– NNPF Hordaland er glade over å innlede et rusforebyggende samarbeid med Lyngbø SK. Vi vet at deltakelse i organisert idrett er en viktig beskyttelsesfaktor for ungdom når det gjelder narkotika. Samtidig er det viktig at foreldre, trenere/ leder og utøvere har et bevisst forhold til de fristelser og gruppepressituasjoner mange ungdommer står i i 2021. NNPF ønsker å være en bidragsyter til at ungdommer i Gravdalsområdet står best mulig rustet til å ta gode valg. Foruten Lyngbø SK, er også Gneist, Smørås og Bergen Karateklubb lokale Bry Deg klubber. Haugesund FK og Ham-Kam er andre Bry Deg-klubber på nasjonalt nivå.

Vi er veldig glade for at NNPF Hordaland ønsker å satse på klubben vår, og vi er sikker på at dette blir et samarbeid som kommer alle klubbens medlemmer, tillitsvalgte og foreldre til gode!

Les mer om Bry deg.

BILDET: Øyvind Ramm, leder i Lyngbø SK og Øystein Samsonsen, styremedlem i NNPF Hordaland